/Files/images/Педагог.jpg

Права педагогічних працівників

Педагоги мають право на:

  • Повагу та захист професійної честі та гідності;
  • Вільний вибір форм, методів та засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
  • Участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу; в роботі органів громадського самоврядування закладу;
  • Підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.
Обов’язки педагогічних працівників

Педагоги зобов’язані:

  • Виконувати статут закладу освіти, забезпечувати умови для освоєння учнями навчальних програм, сприяти розвиткові здібностей учнів;
  • Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, дотримуватись положень Конвенції ООН про права дитини;
  • Дотримуватись правил і режиму внутрішнього трудового розпорядку;
  • Захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
  • Постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, кваліфікацію;
  • Виконувати рішення органів громадського самоврядування закладу освіти та адміністрації.
Кiлькiсть переглядiв: 463