Література:
1. Биковська О. В. Основи позашкільної освіти: програма навч. дисципліни. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 20 с.
2. Биковська О. В. Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи: моногр. - К.: ІВЦ АЛКОН, 2008. - 336 с.
3. Від профільного навчання до профільної освіти. Стратегія локальних змін позашкільного навчального закладу нового типу: науково-методичний посібник / За ред. Первушевської І. О. - Рівне: ПДМ, 2010. - 606 с.
4. Духовні потреби дітей України: монографія / [Бабак О. М., Безпалько О. В., Биковська О. В. та ін.]. - К.: Видавн. дім «Калита», 2005. - 108 с.
5. Мартова С. Г. Модернізація програмно-технологічного забезпечення освітнього процесу / С. Г. Мартова, В. П. Мацулевич. - К.: РВЦ КПДЮ, 2005. - 36 с.
6. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід / Кер. авт. кол. Биковська О. В. - К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2004. - 208 с.
7. Позашкільна освіта в Україні: навч. посіб. / За ред. О. В. Биковської. - К.: ІВЦ АЛКОН, 2006. - 224 с.
8. Сущенко Т. И. Основи внешкольной педагогики: пособие для классньїх руководителей, педагогов внешкольньїх учреждений / Т. И. Сущенко. - Минск: Беларус. навука, 2000. -221 с.
9. Сущенко Т. И. Педагогический процесс во внешкольньїх учреждениях / Т. И. Сущенко. - К.: Рад. шк., 1986. -118 с.

Кiлькiсть переглядiв: 110