Позашкільна освіта у комунальному закладі «Станція юних техніків №3 Харківської міської ради» здійснюється за такими напрямами:
  • науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
  • художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
  • гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

/Files/images/СЮТ №3.jpg

В умовах модернізації системи української освіти, згідно з нормативними, програмно-методичними документами, відбувається зміна вимог до змісту діяльності закладів позашкільної освіти. Відмінною рисою роботи сучасного закладу позашкільної освіти є створення умов для впровадження інновацій у педагогічний процес та оновлення методичної роботи.

/Files/images/24148.jpg

Методична робота у закладі базується на досягненнях науки, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу.

/Files/images/img2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1474