Повернутися до звичайного режиму

Місія закладу:

спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових і професійних компетентностей особистості.

Дана стратегія є вагомим кроком у виборі, створенні конкурентноспроможного освітнього середовища, наданні профільної допрофесійної підготовки вихованцям та підвищенні професійної компетенції педагогів.

/Files/images/20180526_113046.jpg

Основні завдання діяльності КЗ "СЮТ №3":

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у здобувачів позашкільної освіти поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у здобувачів позашкільної освіти патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
 • виховання у здобувачів позашкільної освіти шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку здобувачів позашкільної освіти;
 • здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • формування у здобувачів позашкільної освіти свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб здобувачів позашкільної освіти, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • задоволення потреб здобувачів позашкільної освіти у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих здобувачів позашкільної освіти;
 • організація дозвілля здобувачів позашкільної освіти, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • формування здорового способу життя здобувачів позашкільної освіти;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Кiлькiсть переглядiв: 736