/Files/images/Стоп корупції.jpg

В Харківській міській раді діє цілодобова анонімна телефонна лінія для прийому голосових повідомлень про порушення працівниками Харківської міської ради, її департаментів, управлінь, адміністрацій районів Закону України «Про запобігання корупції».

(057) 725 80 05

Заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією, іншим порушенням Закону України «Про запобігання корупції» у КЗ «СЮТ №3» на 2022/2023 навчальний рік:

Назва заходу Відповідальні за виконання Термін виконання
1 Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про очищення влади», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про державну службу» Савченко С.Ш. Постійно
2 Використання комунального майна виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я Бельдяєв Г.Б. Постійно
3 Участь в нарадах, колегіях з метою вивчення основних положень антикорупційного законодавства та обговорення фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції Савченко С.Ш. Постійно
4 Направлення працівників згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання та протидії корупції в Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників освіти Савченко С.Ш. За наявністю коштів
5 Участь у проведенні службових перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства Савченко С.Ш. За потребою
6 Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів Молостова М.М. Постійно
7 Забезпечення негайного реагування на повідомлення про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством Савченко С.Ш. Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів
8 Не вчинення дій та не приймання рішень в умовах реального конфлікту інтересів Савченко С.Ш. При наявності
9 Проведення перевірки організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень Савченко С.Ш. Постійно
10 Дотримання обмеження щодо одержання подарунків (заборона отримання подарунка, якщо його вартість більше 1 прожиткового мінімуму) Савченко С.Ш. Постійно
11 Забезпечення відкритості і прозорості діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах СавченкоС.Ш., Щипанова Д.С. До 30.11.2022
12 Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті закладу освіти Савченко С.Ш., Щипанова Д.С. За потребою
13 Забезпечення дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики. Дотримання принципу неупередженості, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання Молостова М.М. постійно
14 Дотримання вимоги політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використання службових повноважень в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків Савченко С.Ш. Постійно
15 Здійснення контролю за виконанням звернень громадян, вжиття заходів щодо недопущення порушення Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» Молостова М.М. Постійно
16 Узагальнення інформації щодо стану виконання антикорупційних заходів у 2022/2023 навчальному році Савченко С.Ш. Червень, 2023
17 Не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Савченко С.Ш. При наявності
18 Ознайомлення працівників закладу з порядком розгляду повідомлень, які надходять Савченко С.Ш. При наявності
19 Своєчасне надання суб’єктам звернень достовірної та у повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до норм законів Савченко С.Ш. При наявності
20 Розроблення заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у закладі на 2023/2024 навчальний рік Савченко С.Ш. Вересень, 2023
Кiлькiсть переглядiв: 146